Jati Maya by 1974 Ad

[Chorus]
जति माया लाए पनि
जति कसम खाए पनि
निष्ठुरीले बाटो लाग्दा
आँखा तरि गए पछि
मनमा पिर त पर्ने नै भयो
यो मन त्यसै मर्ने नै भयो

[Chorus]
जति माया लाए पनि
जति कसम खाए पनि
निष्ठुरीले बाटो लाग्दा
आँखा तरि गए पछि
मनमा पिर त पर्ने नै भयो
यो मन त्यसै मर्ने नै भयो
हो, हा, हा, हा

[Interlude]
सा गा मा पा गा मा रे सा
गा मा रे सा, गा मा रे सा
सा गा मा पा गा मा पा
गा म पा ध पा मा गा
गा म पा नि सा गा रे
नी सा ध नि प ध म प
ग म रे म स
ग म रे म स
ग म रे म स

[Verse 1]
साँचो प्रिति लाएकै थिए
चोखो जोवन दिएकै थिए
बुझनेले कुरा नबुझे पछि
मनमा कुरा नलिए पछि
साँचो प्रिति लाएकै थिए
हो, हा, हा, हा
साँचो प्रिति लाएकै थिए
चोखो जोवन दिएकै थिए
बुझनेले कुरा नबुझे पछि
मनमा कुरा नलिए पछि
मनमा पिर त पर्ने नै भयो
यो मन त्यसै मर्ने नै भयो
हो-हा-हा-हा

[Chorus]
जति माया लाए पनि
जति कसम खाए पनि
निष्ठुरीले बाटो लाग्दा
आँखा तरि गए पछि
मनमा पिर त पर्ने नै भयो
यो मन त्यसै मर्ने नै भयो

[Refrain]
ला, ला ला, ला ला ला ला ला ला ला ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला
ला, ला ला, ला ला ला ला ला ला ला ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला

[Verse 2]
दुःख तिम्रा सबै लिए
सुख दिन्छु भनेकै थिए
बुझनेले कुरा नबुझे पछि
मनमा कुरा नलिए पछि
दुःख तिम्रा सबै लिए
हो, हा, हा, हा
दुःख तिम्रा सबै लिए
सुख दिन्छु भनेकै थिए
बुझनेले कुरा नबुझे पछि
मनमा कुरा नलिए पछि
मनमा पिर त पर्ने नै भयो
यो मन त्यसै मर्ने नै भयो
हो, हा, हा, हा

[Outro]
जति माया लाए पनि
जति कसम खाए पनि
निष्ठुरीले...

Song writer(s): 1974 AD
Official 1974 Ad website: www.1974ad.com.np

Search amazon for Jati Maya mp3 download
Browse other artists under 0-9: #2
(1 views)