Parelima by 1974 Ad

[Verse 1]
परेलीमा लुकाई राख न, अंगालोमा बाँधी राख
परेलीमा लुकाई राख न, अंगालोमा बाँधी राख
जान न देउ, रोक न रोक
उड्न न देउ, आकाशको चरी जस्तै मलाई

[Chorus]
बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा, यो त तिम्रै धड्कन हो
साँचेर राख तिम्रै आँखामा, यो त तिम्रै साहारा हो

[Verse 2]
मन भित्र साँची राख न, आँखा भित्र अल्झाई राख
मन भित्र साँची राख न, आँखा भित्र अल्झाई राख
रम्न देउ न तिम्रै आँखामा
बास बस्न देउ तिम्रो हृदयको ढुकढुकीमा

[Chorus]
बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा, यो त तिम्रै धड्कन हो
साँचेर राख तिम्रै आँखामा, यो त तिम्रै साहारा हो
बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा, यो त तिम्रै धड्कन हो
साँचेर राख तिम्रै आँखामा, यो त तिम्रै साहारा हो

[Outro]
परेलीमा लुकाई राख न, अंगालोमा बाँधी राख
परेलीमा लुकाई राख न, अंगालोमा बाँधी राख

Song writer(s): 1974 AD
Official 1974 Ad website: www.1974ad.com.np

Search amazon for Parelima mp3 download
Browse other artists under 0-9: #2
(1 views)